2010-08-17

Biokonstruktor Del II – Mannen från andra sidan Universum


Alexander Jakovlev var allt annat än glad då Leonid Velitjkovskij i och med sitt avsked även tog Andrej Kochaev med sig, men senare skulle han enligt ospecifika uppgifter ha godtagit det hela med orden: ”Det var för allas bästa. Var och en måste göra sitt jobb.” men trots önskemål om att bekräfta detta uttalande förblir det oklart än idag, huruvida det överhuvud finns några belägg för att ens anta att dessa ord någonsin yttrats.
Oavsett hur det nu ligger till med den saken, hade Jakovlev fortfarande viljan att fortsätta förmedla sitt budskap, och visionen vidgades i och med ny inspiration.

Efter att ha närvarat vid en föreläsning om UFO:s, ökade Jakovlevs nyfikenhet och intresse för science fiction, universum och de kosmiska mysterierna, vilket naturligt kom att innebära det logiska steget efter Biokonstruktors relativt jordnära perspektiv.

Alltjämt samspelt med Andrej Bondarenko, ännu fyllande sin uppgift som textförfattare, fann Jakovlev snart nog nya kollegor i kamraterna Oleg Podkoverov och Leonid Dmitrotjenko. Konstellationen kom att gå under namnet BIO och med den nya sättningen kom ett nytt sound. De tidigare melankoliska melodierna ersattes av mer energiska, och i synnerhet mer dansanta, låtar som i högre grad påminde om samtidens synthpop än något tidigare Biokonstruktor-material.


Året var 1990 och parallellt med Jakovlevs framryckning, rustade även Velitjkovskij sitt eget nystartade projekt; gruppen Technologija, till vilket han dessutom hade rekryterat den unge Roman Rjabtsev. Efter att ha ägnat 1990 åt att spela in demomaterial, släppte Technologija året därpå sitt första fullängdsalbum, Vse Shto Ty Chotesh (”Allt vad Du vill”). Med sitt lättillgängliga sound och tilltagande likheter med Depeche Mode kom Technologija så småningom att vinna såväl mer publicitet och större popularitet än vad Biokonstruktor uppnådde under sin korta karriär, trots många förändringar, ett ständigt utbyte av bandmedlemmar, och en splittring. 1992 försvann Leonid Velitjkovskij från gruppen till förmån för en begynnande karriär som pop-producent och ersattes av ytterligare en gammal Biokonstruktor-medlem, nämligen Valerij Vasko. Likväl dröjde det inte länge förrän Roman Rjabtsev meddelade sitt avsked efter att ha skrivit kontrakt med Radio France Internationale, och några månader senare lämnade även Andrej Kochaev bandet och således splittrades Technologija. 10 år senare skulle bandet återförenas i ny tappning, men det är en annan historia.

Redan innan Technologijas upplösning, hade de gamla bandkollegorna Alexander Jakovlev och Valerij Vasko hursomhelst påbörjat ett nytt samarbete, så då den senarenämnde stod på scen med Technologija, var han redan medlem i BIO. Vasko efterträdde den då nyligen avhoppade Oleg Podkoverov och ny i gruppen var även Anatolij Popov (vilken ersatte Leonid Dmitrotjenko).

Låt oss nu för ett kort ögonblick gå tillbaka i tiden: 1991 skrev BIO kontrakt med skivbolaget Gala Records och släppte genom detta sitt första album Muzika Stoikich Optiminstnov (Musik för enträgna optimister). Kontraktet visade sig dock att bli kortlivat, men 1993 återutgavs albumet under titeln Technoromantika av ZeKo Records, som på sin tid var ett av de ledande bolagen inom Sovjetisk/Rysk skivindustri. Dessa hann även ge ut en 14-spårig samling, Elektronaja Lirika (Elektronisk Poesi), bestående av Jakovlev-singlar från åren 1989-1993 innan Valerij Vasko återigen återigen försvann ur bilden. I hans ställe tillträdde Olga Voskonjan som frånsett att spela keyboard dessutom bidrog med viss körsång och således var gruppen återigen en trio fram tills 1994 då Anatolij Popov någon gång efter släppet av Muzika Dvizjenija (Musik i Rörelse) tog ett slutgiltigt avsked av BIO. Muzika Dvizjenija förblir till dags dato det sista officiella albumet med BIO.

Musikaliskt låg BIO härefter relativt lågt, vilket kanske inte var särskilt underligt med tanke på alla övriga sätt på vilken den Jakovlevska aktiviteten tog sig uttryck: Redan i början av 90-talet blev han VJ för ett musikprogram på den ryska TV-kanalen TVC, vilket ofta involverade elektronisk musik, inte minst nostalgitrippar tillbaka till Biokonstruktors dagar, samtidigt som han författade artiklar om den lokala (Moskva) synthscenen för olika tidskrifter och sedermera även blev ledare för synthrelaterade radioprogram hos bland annat Radio Russia. 1995 startade Jakovlev dessutom Electric Records, ett underbolag till Studija Sojuz, vilket han driver än idag.

1996 förändras omständigheterna tämligen drastiskt och som konsekvens av ett alltför krävande arbete upphörde så gott som all Bioaktivitet för en lång tid framöver.

Nio år senare återupptog dock Alexander Jakovlev sitt blott vilande projekt då han ensam uppträdde på festivalen Majskij Grom (Majåska), framförande sina gamla låtar. Allsedan dess har BIO varit i allra högsta grad levande. Idag är gruppen en duo bestående av Jakovlev och Alexej Pavlov. Pavlov är mannen och hjärnan bakom space-synthprojektet Pavlov & Computers, och Jakovlev…han gör vad han alltid har gjort och med samma entusiasm som förr, oavsett det gäller musik, drömmar eller spridande av sitt budskap. Sagan är ännu inte slut, men vad som kommer härnäst, får framtiden utvisa.

Bilder, från överst t.v till nederst t.h:

  • A, Jakovlev med Biokonstruktor
  • Alexander Jakovlev och Oleg Podkoverov
  • Technologija
  • Valerij Vasko, Alexander Jakovlev, Anatolij Popov

Inga kommentarer: