2006-05-16

Länge sedan.

Det blev inget av med mina storstilade planer att börja blogga här. Istället ägnar jag mig mer åt LiveJournal. Bara om ni undrar.