2004-02-27

Jag tänkte i mitt stilla sinne att det kanske kunde vara en bra idé att ha en mer publik blogg -- problemet med Helgondagboken är att det bara är runt ett halvdussin människor som läser den. Huruvida jag kommer att skriva här ofta återstår att se, men det är ju bra att veta att möjligheten finns.